+387 51 300 241 +387 51 319 507

   [email protected]

Razvojni fond

August 9, 2016 - admin

Comments are off for this post.

Jedan od najvažnijih instrumenata projekta CREDO Krajina je Razvojni fond u visini od milion EUR. Sredstva iz Razvojnog fonda su u formi granta i namijenjena su sufinansiranju projekata preduzeća iz metalske, drvne i prehrambene industrije, te industrije kože i obuće, kao i projekata koje implementiraju jedinice lokalne samouprave i neprofitne organizacije sa područja Krajine. Od svih korisnika se traži sufinansiranje u iznosu od najmanje 50% od vrijednosti projekta, a maksimalan iznos granta po projektu za preduzeća je iznosio 30.000 KM. Raspisana su tri javna poziva – 2. juna 2014., 20. aprila 2015. i 14. marta 2016.

Na osnovu objavljenih javnih poziva za sufinansiranje projekata, preduzećima su isplaćeni grantovi u ukupnoj vrijednosti od 1.639.193 KM. Posmatrano po djelatnostima, preduzećima iz metalske industrije su isplaćeni grantovi u ukupnoj vrijednosti od 700.131 KM, preduzećima iz drvoprerađivačke industrije u ukupnoj vrijednosti 519.881 KM, preduzećima iz prehrambene industrije u ukupnoj vrijednosti 221.955 KM i preduzećima iz industrije kože i obuće u ukupnoj vrijednosti od 197.226 KM.

 

Struktura dodijeljenih grant sredstva iz Razvojnog fonda projekta CREDO Krajina po sektorima (u KM):

Na osnovu odobrenih 1.639.193 KM grant sredstava iz Razvojnog fonda projekta CREDO Krajina, kompanije su u razvojne projekte investirale još 5.993.874 KM, tako da je u prosjeku na 1 KM grant sredstava investirano još 3,66 KM.

Struktura finansiranja razvojnih projekata po sektorima (u KM):

Na osnovu podržanih projekata koja su preduzeća već realizovala, kao i onih čija je realizacija još u toku, kroz grant sredstva su podržane ukupno 62 kompanije iz prioritetnih sektora čime je otvoreno 489 novih radnih mjesta. U drvoprerađivačkoj industriji je otvoreno 171, u metalskoj 147, u industriji kože i obuće 121, a u prehrambenoj industriji 50 novih radnih mjesta.

Nova radna mjesta po sektorima:

Planirana i ostvarena nova radna mjesta:


Tako je skoro dva i po puta premašen cilj projekta – da se podrži otvaranje 200 novih radnih mjesta.

Kroz razvojni fond projekta CREDO Krajina nisu podržana samo industrijska preduzeća, nego i dvije jedinice lokalne samouprave i sedam neprofitnih organizacija čiji su projekti usmjereni na unapređenje poslovne infrastrukture i okruženja, kao i razvoj kapaciteta i mjera podrške za unapređenje konkurentnosti preduzeća.

 

Podržani projekti jedinica lokalnih samouprava i nevladinih organizacija:

Preuzimanje:

Korisnici grantova po prvom javnom pozivu
Korisnici grantova po drugom javnom pozivu
Korisnici grantova po trećem javnom pozivu

 

Infografik sa rezultatima projekta CREDO Krajina:

Infografik---CREDO-Krajina-jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoć poplavljenim preduzećima

U maju 2014. BiH su zadesile velike poplave koje su uzrokovale veliku štetu na privrednim i industrijskim objektima, postrojenjima, sirovinama i gotovim proizvodima u procjenjenom iznosu od 346,55 miliona EUR. Vlada Švedske, Agencija za razvoj preduzeća Eda i Udruženje za razvoj NERDA su reagovali brzo i za više od 50 preduzeća pogođenih poplavama, su odobreni grantovi u iznosu od skoro milion KM za građevinske radove na sanaciji objekata, nabavku i popravak mašina i opreme i za nabavku potrebnih sirovina i materijala. To je bila prva pomoć za saniranje posljedica poplava koju su preduzeća dobila.

 

Share this article

  • admin