+387 51 300 241 +387 51 319 507

   [email protected]

Sektorski odbori

August 8, 2016 - admin

Comments are off for this post.

Imajući u vidu činjenicu da situaciju u pojedinim privrednim sektorima najbolje poznaju direktori preduzeća, u okviru projekta su formirani sektorski odbori metalske, drvoprerađivačke, prehrambene industrije, kao i sektorski odbor proizvođača kože i obuće. U sastavu svakog od sektorskih odbora se nalazi do 12 do 15 direktora uspješnih preduzeća sa područja Krajine. Svaki od sektorskih odbora je održao sedam sastanaka, uključujući jednu studijsku posjetu, na kojima su uz podršku sektorskog eksperta i koordinatora identifikovani problemi, postavljeni ciljevi, pripremljeni akcioni planovi za njihovu realizaciju i inicirane intervencije sa ciljem poboljšanja stanja u sektoru. Važno je spomenuti to da se veliki broj intervencija provodio odmah po njihovom definisanju, tako da je većina intervencija implementirana tokom projekta.

Na inicijativu samih direktora, većina sastanaka sektorskih odbora se odvijala u preduzećima, što je bila prilika da se ostali članovi sektorskog odbora bolje upoznaju sa preduzećem koje je imalo ulogu domaćina. Sastanci su doprinijeli jačanju međusobnog povjerenja, a poslije uvida u proizvodne mogućnosti i raspoložive tehnologije, često je dolazilo i do spontanog uspostavljanja saradnje na konkretnim poslovima.Takođe, tokom projekta sektorski odbori su prepoznati kao važan mehanizam za unapređenje saradnje preduzeća sa organizacijama i institucijama koje pružaju podršku privredi.

Video klip sa izjavama na temu rada SO:


Studijske posjete

U skladu sa konceptom rada sektorskih odbora, organizovana je i druga studijska posjeta, tokom koje su predstavnici preduzeća imali priliku da se upoznaju sa funkcionisanjem preduzeća iz istih sektora u zemljama regiona i EU. U zavisnosti od interesovanja i specifičnih izazova sa kojima se suočavaju preduzeća, studijske posjete su obuhvatale različita preduzeća, organizacije, institucije, sajmove i dr.

Prva studijska posjeta metalskog sektora je organizovana u aprilu 2014. i obuhvatila je preduzeća i organizacije koje imaju znanja i iskustva u oblastima koje su, prema preliminarnim analizama, kod naših preduzeća nedovoljno razvijena: Cimos dd/Cimat doo, Koper; Iskra mehanizmi, Kropa; Centar za razvoj alata Slovenije TECOS, Celje; Klaster proizvođača alata Slovenije, Celje i Energetika Ruše, Ruše – Maribor. Kako bi se stekao uvid u razvoj industrijskih tehnologija kao i nove trendove, druga studijska posjeta je organizovana u aprilu 2015. i obuhvatila je posjetu sajmu u Hanoveru i fabrici Volkswagen u Wolfsburgu.

Predstavnici sektorskog odbora drvoprerađivačke industrije su u martu 2014., u okviru prve studijske posjete, boravili u Austriji gdje su posjetili „Inovacioni centar drvoprerade” u Celtvegu koji djeluje u okviru Klastera drvoprerade u Štajerskoj, kao i sajam opreme za drvopreradu u Nirnbergu. Tokom druge studijske posjete u maju 2015. su organizovane posjete proizvođačima namještaja u Austriji i Njemačkoj („Eham“, „TEAM 7“, „Daxenberger“ i prodajni centar „WEKO“) kao i Univerzitetu primijenjenih nauka u Rozenhajmu.

Prva studijska posjeta sektorskog odbora prehrambene industrije je realizovana u aprilu 2014. godine i obuhvatila je sljedeće subjekte: „Fabriku šećera“, Crvenka; „Zdravo Organic“, Selenča; „DEM“, Kulpin; „Vinariju Kovačević“, Irig, kao i „Institut za prehrambene tehnologije“, Novi Sad. Tokom posjete Institutu, predočen je model saradnje između naučnih institucija i privrede, korištenjem resursa naučih institucija (npr. moderne laboratorije, mini postrojenja za preradu hrane i dr.) u funkciji razvoja privrede. Druga studijska posjeta je realizovana u martu 2015. posjetom sajma „Anuga Food Tech“ u Kelnu i fabrike „Tönnies“, koja posjeduje najmoderniju tehnologiju u preradi mesa, kao i laboratoriju u kojoj vrši kontrolu kvaliteta proizvoda.

Predstavnici sektorskog odbora industrije kože i obuće su u martu 2014. posjetili kompanije „Planica“ i „Haix“ iz Slovenije. Pored toga, ostvareni su kontakti uz prisustvo na kratkim prezentacijama u kompanijama „Slomatex“ iz Murske Subote i „Manatex“ iz Varaždina. Druga studijska posjeta je organizovana u februaru 2015. i obuhvatila je posjetu najvećem italijanskom sajmu obuće „MICAM“ u Milanu, uz organizaciju sastanka sa predstavncima Italijanske asocijacije proizvođača obuće – „Assocalzaturifici“, te predstavnicima Evropske konfederacije proizvođača obuće „CEC“.


Galerija fotografija:

 

Share this article

  • admin