+387 51 300 241 +387 51 319 507

   [email protected]

Lokalni privredni savjeti i LocalAct – Metodologija lokalizacije Akta o malom biznisu

August 9, 2016 - admin

Comments are off for this post.

Kao oblik redovnog dijaloga između javnog i privatnog sektora na lokalnom nivou o stvarima koje su važne za razvoj lokalne privrede i olakšavanje poslovanja preduzeća i radnji, podržano je uvođenje i rad privrednih savjeta u šest opština. Riječ je o nastojanju da se dvije, često različite, perspektive i resursi, objedine i usmjere na pitanja koja su najvažnija za lokalni razvoj.

Fotografije:

LocalAct je metodologija usklađenog lokalnog djelovanja na razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MSPiP) prema principima i standardima koji važe u zemljama Evropske unije. LocalAct se zasniva na lokalizaciji evropskog Akta o malom biznisu kao okvira za javne politike EU usmjerene na MSP i Indeksa politika za mala i srednja preduzeća (MSP) i predstavlja jedinstven pokušaj u dosadašnjoj evropskoj praksi. Njome se omogućuje brzo fokusiranje i koncentracija lokalnih resursa na poboljšanja poslovnog okruženja i instrumenata podrške za MSPiP, koje firme smatraju važnim za njihovo poslovanje i razvoj, a lokalna vlast izvodivim, sa aspekta njenih mogućnosti i resursa. Metodologija je razvijena u okviru projekta CREDO Krajina, a njeno testiranje do sada je obavljeno u 18 gradova i opština u Bosni i Hercegovini.

Pregled identifikovanih prioritetnih indikatora/mjera/instrumenata sa aspekta osjetljivosti i izvodivosti:

Preuzimanje:
LocalAct: Metodologija lokalizacije Akta o malom biznisu

 

Share this article

  • admin