+387 51 300 241 +387 51 319 507

   [email protected]

Istraživanja i analize

Juli 23, 2016 - admin

Comments are off for this post.

Polazna studija privrednih sektora

Kako bi se identifikovalo koji privredni sektori su najkonkurentiniji  koji sektori mogu u najvećoj mjeri doprinijeti unapređenju ekonomije na području Krajine, pripremljena je Polazna studija privrednih sektora. Na osnovu analize podataka o prihodu, izvozu, produktivnosti, broju zaposlenih i povratu na imovinu za više od 8.300 preduzeća sa područja 36 opština koje su obuhvaćene projektom, došli smo do zaključka da su najkonkurentniji: metalski, droprerađivački i prehrambeni sektor, kao i proizvodnja kože i obuće, uz sektore informaciono-komunikacionih tehnologija i gume i plastike koji pružaju podršku ostalim sektorima u poboljšavanju proizvodnje i produktivnosti. Upravo stoga, projektne aktivnosti su fokusirane na pomenute sektore.

Mapa preduzeća iz prioritetnih sektora na projektnom području:

Sektorski kompozitni indeks konkurentnosti:

Analiza lanca vrijednosti

Da bi se razumjeli izazovi sa kojima se susreću preduzeća u vodećim industrijskim sektorima, na osnovu serije provedenih intervjua sa direktorima proizvodnih preduzeća, njihovim dobavljačima, kupcima i institucijama koje pružaju podršku, za svaki od sektora je pripremljena analiza lanca vrijednosti. Lanac vrijednost predstavlja skup organizacija i institucija koje su uključene u proces stvaranja i isporuke proizvoda, tj. vrijednosti za potrošača – od nabavke, preko proizvodnje i distribucije, do krajnjeg potrošača. Provođenje analize lanca vrijednosti je važno zbog činjenice da je konkurentnost određenog preduzeća u velikoj mjeri određena konkurentnošću njegovih dobavljača i kupaca, kao i relevantnih institucija koje pružaju podršku. Ova analiza puža uvid u najslabije karike u lancu čijim jačanjem se osnažuje lanac u cjelini i obezbjeđuje korist za sve učesnike u lancu vrijednosti.

Lanac vrijednosti za pileće meso i proizvode od pilećeg mesa:

Preuzimanje:
Analiza lanca vrijednosti ključnih privrednih sektora
Analiza lanca vrijednosti za meso i proizvode od mesa
Analiza lanca vrijednosti za toplovodne kotlove i bojlere od inoksa
Analiza lanca vrijednosti za namještaj od punog drveta
Analiza lanca vrijednosti za kožu i obuću

 

Gap-analiza

Na osnovu analize lanca vrijednosti, pripremljena je gap-analiza metalske, prehrambene, drvoprerađivačke i industrije kože i obuće koja nudi odgovore na pitanja: gdje smo sada (opis aktuelnog stanja pojedinih sektora), gdje želimo biti (okvirna skica željenog budućeg stanja u sektorima) i kako tamo da stignemo (konkretne mjere za prevazilaženje ustanovljenih jazova koje su definisane u procesu rada sa sektorskim odborima).

Preuzimanje:
Gap-analiza ključnih privrednih sektora
GAP-analiza, Sektor: metalska industrija
GAP-analiza, Sektor: drvoprerada
GAP-analiza, Sektor: prehrambena industrija
GAP-analiza, Sektor: koža i obuća

 

Barometar poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća

Barometar poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća predstavlja dio istraživačkih aktivnosti koje su provedene u okviru projekta CREDO Krajina. Ovo istraživanje se bavi mišljenjima i stavovima predstavnika preduzeća iz odabranih privrednih sektora o najvažnijim preduslovima i karakteristikama poslovanja. Ispitivanje se vrši dva puta godišnje, po identičnoj proceduri, pri čemu se izabrani uzorak ne mijenja (panel istraživanje). Odabrana metodologija omogućava praćenje trendova, jer se stavovi prate u odnosu na prethodno polugodište, pri čemu se pitanja odnose kako na interno okruženje (obim proizvodnje, finansijski rezultat, zaposleni, investicije i dr.), tako i na eksterno okruženje (privredni ambijent, raspoloživa finansijska podrška, uključivanje u inicijative ili rasprave o poboljšanju uslova poslovanja i dr.). Koristi od ovog istraživanja su višestruke – kako za privrednike, tako i za institucije koje se bave ekonomskim razvojem. U periodu od maja 2014. do februara 2016. pripremljena su četiri broja Barometra poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća.

Povećanje i smanjenje broja zaposlenih radnika u preduzećima,
druga polovina 2013 – druga polovina 2015. (prognoza):

Preuzimanje:
Barometar poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća, broj 4
Barometar poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća, broj 3
Barometar poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća, broj 2
Barometar poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća, broj 1

 

Share this article

  • admin